Cele

Celem Klastra Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych jest tworzenie efektywnego systemu innowacji wspierającego współpracę jego Partnerów w zakresie szeroko pojętego wzrostu konkurencyjności, wdrażania innowacji produktowych, organizacyjnych czy procesowych, rozwoju zrównoważonych technologii oraz rozwoju kapitału ludzkiego.

Cel ten realizowany będzie przez podejmowanie następujących działań:

  • tworzenie warunków organizacyjno-finansowych do funkcjonowania porozumienia;
  • opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju Klastra;
  • inicjowanie współpracy pomiędzy nauką i biznesem oraz procesów transferu technologii;
  • inicjowanie badań naukowych pozwalających na rozwój technologiczny przedsiębiorstw Klastra;
  • promocję produktów i kreowanie marki Klastra;
  • rozwój infrastruktury wspierającej;
  • organizację seminariów, warsztatów, szkoleń, staży;
  • organizację krajowych i zagranicznych misji branżowych;
  • popularyzację idei klasteringu,
  • rozwój specjalistycznych usług dla Partnerów Klastra.