Klaster Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

 

 

 zapraszamy do współpracy!

Service icon

Inicjatywa

Klaster POLIGEN powstał z inicjatywy trzech podkarpackich organizacji reprezentujących strefę gospodarki, nauki i otoczenia biznesu

Service icon

Innowacja

Celem Klastra Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych jest tworzenie efektywnego systemu innowacji

Service icon

Cel

Nadrzędnym celem porozumienia POLIGEN jest szeroko pojęty wzrostu konkurencyjności jego członków

26

Liczba członków klastra POLIGEN

1750

Liczba pracowników zatrudnionych przez członków klastra (2015)

785

Obroty przedsiębiorstw zrzeszonych w POLIGEN w mln (2015)

2

Liczba projektów zrealizowanych przez klaster