O Klastrze

Klaster powstał z inicjatywy trzech podkarpackich organizacji, tj. Politechniki Rzeszowskiej, przedsiębiorstwa MARMA Polskie Folie Sp. z o.o. oraz instytucji okołobiznesowej – spółki INNpuls, dostrzegających ogromny potencjał i siłę tej branży w regionie.

Ukoronowaniem ponad rocznych zabiegów wymienionych instytucji, koncentrujących się na zaangażowaniu większej liczby podmiotów związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych w ideę współpracy i powołaniu sformalizowanego porozumienia, było podpisanie umowy o współpracy w ramach klastra, które nastąpiło 14 września 2011 r.

Klaster ma charakter otwarty i funkcjonuje w oparciu o rzeczywiste potrzeby jednostek współtworzących go. Dzięki ogromnemu potencjałowi branży w województwie podkarpackim w szybkim czasie ma szansę stać się drugą po Dolinie Lotniczej klastrową marką regionu.