Idea Klasteringu

„Cluster” (ang.) - kiść, gromadka, grono, grupa.

Czym jest właściwie klaster? Klastry są to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i powiązanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurencyjnych miedzy sobą, ale także współpracujących.

Cechy wyróżniające klaster:

  • koncentracja geograficzna – masa krytyczna
  • wzajemna konkurencja, ale jednocześnie kooperacja
  • wykwalifikowana siła robocza
  • wysoki stopień specjalizacji
  • dziedzina sztandarowa dla regionu – zagłębia tradycji, marka
  • międzynarodowa konkurencyjność
  • kapitał społeczny

Wszystkie składniki tego przepisu są obecne w obszarze działalności klastra POLIGEN.