Aktualności

10 Sie 2015

Przedsiębiorsy nalezacy do ponadregionalnych powiązań koopeeracyjnych z Polski Wschodniej mogą skłądać wnioski do Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP 2015 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Program ten wspiera tworzenie innowacyjnych produktów poprzez dofinansowanie wdrożenia wyników prac B+R.

Dofinansowanie mogą uzyskać poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu tj.:
- przygotowanie do wdrożenia;
- zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej;
- przeprowadzenie prac dostosowawczych;
- etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe.

Wnioski można skłądać od 31.08.2015 do 30.10.2015!!
Zapraszamy do współpracy!

30 Lip 2014

Spółka INNpuls – koordynator Klastra Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Poligen” – informuje o rozpoczęciu realizacji drugiej edycji projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Członkowie KPTS „POLIGEN” mogą wziąć udział w jednej z przewidywanych w ramach projektu ścieżek wsparcia, jako:

  • Centra sieci, czyli przedsiębiorstwa gotowe przyjąć na staż podkarpackich naukowców,
  • Delegujący na staż, czyli przedsiębiorstwa gotowe wydelegować na staż na jednej z podkarpackich uczelni swojego pracownika.
Czytaj więcej...

4 Lis 2013

Spółka INNpuls – koordynator Klastra Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Poligen” – zaprasza wszystkich członków do udziału w projekcie „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przewidywane w ramach projektu wsparcie to staże pracowników naukowych i/lub naukowo- dydaktycznych w przedsiębiorstwach (tzw. centrach sieci) oraz staże oddelegowanych przez MŚP pracowników na uczelniach wyższych.

Czytaj więcej...

28 Paź 2013

W ostatnich dniach ogłoszony został konkurs do działania 4.4. Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

Nabór wniosków trwać będzie od 4 do 29 listopada 2013 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 500 mln PLN.

Czytaj więcej...