Aktualności

4 Lis 2013

Spółka INNpuls – koordynator Klastra Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Poligen” – zaprasza wszystkich członków do udziału w projekcie „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA – Regionalny program transferu wiedzy w strategicznych branżach Podkarpacia”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przewidywane w ramach projektu wsparcie to staże pracowników naukowych i/lub naukowo- dydaktycznych w przedsiębiorstwach (tzw. centrach sieci) oraz staże oddelegowanych przez MŚP pracowników na uczelniach wyższych.

Czytaj więcej...

28 Paź 2013

W ostatnich dniach ogłoszony został konkurs do działania 4.4. Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

Nabór wniosków trwać będzie od 4 do 29 listopada 2013 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 500 mln PLN.

Czytaj więcej...

27 Lut 2013

Koordynator KPTS POLIGEN uczestniczył w dniu 27.02.2013 roku w spotkaniu 10 klastrów i inicjatyw klastrowych z terenu województwa podkarpackiego, w trakcie którego podpisano Porozumienie o utworzeniu Forum Klastrów Podkarpacia.

Sygnatariusze to:

  • Dolina Lotnicza,
  • Klaster IT,
  • Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej,
  • Podkarpacki Klaster Rolno-Spożywczy,
  • Klaster Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Poligen,
  • Podkarpacki Klaster Żywności Ekologicznej,
  • Klaster Odlewniczy Kom-Cast,
  • Klaster Spawalniczy Klastal,
  • Kraina Podkarpacia,
  • Podkarpacki Klaster Energetyki Odnawialnej.

10 Lut 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność poinformować, że w ramach przedsięwzięcia „Polskie klastry i polityka klastrowa”  dn. 21 lutego 2012 w Rzeszowie odbędzie się konferencja pt.  „Internacjonalizacja klastrów –jak budować partnerstwa na rzecz rozwoju”, na którą serdecznie Państwa zapraszamy. Przedsięwzięcie „Polskie klastry i polityka klastrowa” realizowane jest pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

Konferencja organizowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Głównym celem konferencji jest prezentacja dokonań podkarpackich klastrów oraz podniesienie wiedzy animatorów i koordynatorów klastrów z regionu na temat współpracy międzynarodowej i internacjonalizacji działań klastrów. W związku z faktem, iż równolegle zorganizowana zostanie wystawa, na której klastry z regionu będą miały możliwość przedstawienia swojej działalności, a w obu imprezach wezmą udział przedstawiciele klastrów z zagranicy, wydarzenie będzie dobrą okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i nawiązania współpracy.

Czytaj więcej...