Aktualności

27 Lut 2013

Koordynator KPTS POLIGEN uczestniczył w dniu 27.02.2013 roku w spotkaniu 10 klastrów i inicjatyw klastrowych z terenu województwa podkarpackiego, w trakcie którego podpisano Porozumienie o utworzeniu Forum Klastrów Podkarpacia.

Sygnatariusze to:

  • Dolina Lotnicza,
  • Klaster IT,
  • Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej,
  • Podkarpacki Klaster Rolno-Spożywczy,
  • Klaster Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Poligen,
  • Podkarpacki Klaster Żywności Ekologicznej,
  • Klaster Odlewniczy Kom-Cast,
  • Klaster Spawalniczy Klastal,
  • Kraina Podkarpacia,
  • Podkarpacki Klaster Energetyki Odnawialnej.

10 Lut 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność poinformować, że w ramach przedsięwzięcia „Polskie klastry i polityka klastrowa”  dn. 21 lutego 2012 w Rzeszowie odbędzie się konferencja pt.  „Internacjonalizacja klastrów –jak budować partnerstwa na rzecz rozwoju”, na którą serdecznie Państwa zapraszamy. Przedsięwzięcie „Polskie klastry i polityka klastrowa” realizowane jest pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

Konferencja organizowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Głównym celem konferencji jest prezentacja dokonań podkarpackich klastrów oraz podniesienie wiedzy animatorów i koordynatorów klastrów z regionu na temat współpracy międzynarodowej i internacjonalizacji działań klastrów. W związku z faktem, iż równolegle zorganizowana zostanie wystawa, na której klastry z regionu będą miały możliwość przedstawienia swojej działalności, a w obu imprezach wezmą udział przedstawiciele klastrów z zagranicy, wydarzenie będzie dobrą okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i nawiązania współpracy.

Czytaj więcej...

2 Gru 2011

Książka ta powstała z myślą o wszystkich, którzy współdziałając w różnego rodzaju sieciach biznesowych, czy prowadząc politykę rozwoju lokalnego i regionalnego, pragną wykorzystać koncepcję klastrów do realizacji celów gospodarczych. Napisana w Polsce, przez autorów posiadających duże doświadczenie w animowaniu współpracy gospodarczej w realiach polskich i nie tylko, prezentuje wieloaspektowe podejście do tematyki klastrowej głęboko osadzone w realiach i kulturze biznesowej naszego kraju.

Publikacja „Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce„  autorstwa Luka Palmena i Marcina Barona jest już dostępna do pobrania na Portalu Innowacji

1 Gru 2011

Klaster POLIGEN rozpoczął działania zmierzające do podnoszenia kompetencji pracowników firm z branży tworzyw sztucznych. 30 listopada 2011 r. w siedzibie koordynatora klastra – spółki INNpuls – odbyło się szkolenie pt. „Bazy patentowe źródłem informacji o rynku innowacyjnych rozwiązań” dedykowane m.in. dla kadry zarządzającej oraz pracowników przedsiębiorstw z szeroko pojętej branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, wśród których szczególną grupę stanowili członkowie klastra POLIGEN.

Czytaj więcej...