Aktualności

Feature

3 Sie 2016

W dniu 1 sierpnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.1 POPW „Wdrażanie innowacji przez MŚP".

Do działania tego mogli składać wnioski członkowie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych działających na terenie Polski Wschodniej.

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 76 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 320 153 187,91 zł.

23 Lut 2016

W najbliższy Piątek 26.02.2016 roku ogodzinie 9:30 odbędzie się spotkanie członków klastra POLIGEN. Omawiane będą działania zrealizowane w 2015 roku oraz plany na przyszłość. W ramach spotkania zapraszamy na seminarium "Wzornictwo dla podkarpackiego biznesu". 

Miejsce spotkania: biuro klastra, INNpuls. z o.o. ul. Hetmańska 40a, Rzeszów 

Zapraszamy!

10 Sie 2015

Przedsiębiorsy nalezacy do ponadregionalnych powiązań koopeeracyjnych z Polski Wschodniej mogą skłądać wnioski do Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP 2015 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Program ten wspiera tworzenie innowacyjnych produktów poprzez dofinansowanie wdrożenia wyników prac B+R.

Dofinansowanie mogą uzyskać poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu tj.:
- przygotowanie do wdrożenia;
- zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej;
- przeprowadzenie prac dostosowawczych;
- etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe.

Wnioski można skłądać od 31.08.2015 do 30.10.2015!!
Zapraszamy do współpracy!

30 Lip 2014

Spółka INNpuls – koordynator Klastra Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Poligen” – informuje o rozpoczęciu realizacji drugiej edycji projektu „NAUKA – STAŻ – GOSPODARKA”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Członkowie KPTS „POLIGEN” mogą wziąć udział w jednej z przewidywanych w ramach projektu ścieżek wsparcia, jako:

  • Centra sieci, czyli przedsiębiorstwa gotowe przyjąć na staż podkarpackich naukowców,
  • Delegujący na staż, czyli przedsiębiorstwa gotowe wydelegować na staż na jednej z podkarpackich uczelni swojego pracownika.
Czytaj więcej...