Aktualności

Zakończenie naboru wniosków członków ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych

3 Sie 2016

W dniu 1 sierpnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.1 POPW „Wdrażanie innowacji przez MŚP".

Do działania tego mogli składać wnioski członkowie ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych działających na terenie Polski Wschodniej.

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 76 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 320 153 187,91 zł.