Aktualności

Wdrażanie innowacji w MSP!

10 Sie 2015

Przedsiębiorsy nalezacy do ponadregionalnych powiązań koopeeracyjnych z Polski Wschodniej mogą skłądać wnioski do Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP 2015 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Program ten wspiera tworzenie innowacyjnych produktów poprzez dofinansowanie wdrożenia wyników prac B+R.

Dofinansowanie mogą uzyskać poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu tj.:
- przygotowanie do wdrożenia;
- zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej;
- przeprowadzenie prac dostosowawczych;
- etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe.

Wnioski można skłądać od 31.08.2015 do 30.10.2015!!
Zapraszamy do współpracy!