Aktualności

Powstało Forum Klastrów Podkarpacia

27 Lut 2013

Koordynator KPTS POLIGEN uczestniczył w dniu 27.02.2013 roku w spotkaniu 10 klastrów i inicjatyw klastrowych z terenu województwa podkarpackiego, w trakcie którego podpisano Porozumienie o utworzeniu Forum Klastrów Podkarpacia.

Sygnatariusze to:

  • Dolina Lotnicza,
  • Klaster IT,
  • Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej,
  • Podkarpacki Klaster Rolno-Spożywczy,
  • Klaster Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Poligen,
  • Podkarpacki Klaster Żywności Ekologicznej,
  • Klaster Odlewniczy Kom-Cast,
  • Klaster Spawalniczy Klastal,
  • Kraina Podkarpacia,
  • Podkarpacki Klaster Energetyki Odnawialnej.