Aktualności

Ostatnia szansa na dofinansowanie inwestycji w sektorze przetwórstwa tworzyw sztucznych

28 Paź 2013

W ostatnich dniach ogłoszony został konkurs do działania 4.4. Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym.

Nabór wniosków trwać będzie od 4 do 29 listopada 2013 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 500 mln PLN.

O dofinansowanie ubiegać mogą się małe i  średnie przedsiębiorstwa, które planują inwestycje związane z zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  o minimalnej wartości 8 milionów złotych. Możliwe jest również dofinansowanie budowy/rozbudowy obiektów kubaturowych związanych z procesami produkcyjnymi, pod warunkiem dysponowanie wszelkimi prawomocnymi decyzjami już na etapie składania wniosków. Jest to z całą pewnością ostatnim nabór na duże projekty inwestycyjne w perspektywie finansowania UE 2007-2013. Kolejnych konkursów, na nowych zasadach, spodziewać można się najwcześniej w drugiej połowie 2014 roku.

Ponadto informujemy, iż w najbliższym czasie ogłoszony zostanie kolejny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, w ramach których możecie Państwo sfinansować działania związane z tworzeniem nowych produktów/technologii, a w przypadku pozytywnych wyników,  wdrożyć je w ramach konkursów ogłaszanych w perspektywie finansowania UE 2014-2020.