Aktualności

„Bazy patentowe źródłem informacji o rynku innowacyjnych rozwiązań” – szkolenie dla firm z branży tworzyw sztucznych

1 Gru 2011

Klaster POLIGEN rozpoczął działania zmierzające do podnoszenia kompetencji pracowników firm z branży tworzyw sztucznych. 30 listopada 2011 r. w siedzibie koordynatora klastra – spółki INNpuls – odbyło się szkolenie pt. „Bazy patentowe źródłem informacji o rynku innowacyjnych rozwiązań” dedykowane m.in. dla kadry zarządzającej oraz pracowników przedsiębiorstw z szeroko pojętej branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, wśród których szczególną grupę stanowili członkowie klastra POLIGEN.

 

Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Uczestnicy korzystali z komputerów podłączonych do sieci internet, mieli więc możliwość ćwiczenia metod przeszukiwania dostępnych baz w czasie rzeczywistym.

Celem szkolenia o charakterze warsztatowym było przekazanie uczestnikom umiejętności efektywnego przeszukiwania patentowych baz danych oraz wiedzy, jak wykorzystywać zawarte w nich informacje do prognozowania trendów technologicznych oraz praktycznie wykorzystywać wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej w prowadzonej działalności biznesowej i codziennej praktyce gospodarczej.

Ogólnie dostępne krajowe i międzynarodowe bazy patentowe są bowiem łatwo dostępnym i bardzo użytecznym źródłem informacji, które niestety w związku z brakiem powszechnej wiedzy i znajomości efektywnych technik korzystania z nich, nie są powszechnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwa jako wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Jak podsumował jeden z uczestników warsztatów – podczas tych kilku godzin spędzonych na szkoleniu odkrył nowe, interesujące narzędzie, które odpowiednio wykorzystane ma szansę stać się ważnym czynnikiem konkurencyjności jego firmy na rynku, a o którym miał do tej pory jedynie mgliste pojęcie. „Cóż, nauczenie się jego sprawnej obsługi zajmie mi jeszcze trochę czasu, mam nadzieję jednak, że z czasem coraz sprawniej nauczę się z niego korzystać”.